خبر فوری
More about this topic

دریا

موضوعات داغ روز

More about this topic

Rescuers evacute residents during heavy floodingin  Philippines
زیردریایی آرژانتینی؛ دریافت سیگنال از عمق هزار متری دریا