More about this topic

اسلواکی

موضوعات داغ روز

More about this topic

اخبار از بروکسل؛ انتقاد نخست وزیر اسلواکی از طرح تقسیم پناهجویان در اروپا
اوربان در دیدار رهبران ویزگارد: اتحادیه اروپا باید ارتش واحد ایجاد کند