خبر فوری
More about this topic

مأموریت فضایی

More articles

فرودی ناموفق؛ اسکیاپارلی با برخورد شدید به سطح مریخ نابود شده است
آژانس فضایی اروپا نتیجه عملیات فرود کاوشگر اسکیاپارلی روی مریخ را موفقیت آمیز خواند