خبر فوری
More about this topic

اقتصاد اسپانیا

More articles

بررسی عواقب اقتصادی و سیاسی بحران کاتالونیا در سالگرد همه‌پرسی
قسمت اعظم هزینه های مربوط به نجات بانکهای اسپانیایی به حساب دولت بازنخواهد گشت