خبر فوری
More about this topic

اقتصاد اسپانیا

More articles

گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت فقر شدید در اسپانیا وارد مادرید شد
بررسی عواقب اقتصادی و سیاسی بحران کاتالونیا در سالگرد همه‌پرسی
قسمت اعظم هزینه های مربوط به نجات بانکهای اسپانیایی به حساب دولت بازنخواهد گشت