خبر فوری
More about this topic

انتخابات اسپانیا

More articles

 انتخابات زودهنگام اسپانیا؛ احزاب چه وعده‌هایی به مردم می‌دهند؟
بن‌بست برای تشکیل دولت در اسپانیا؛ ۱۰ نوامبر انتخاب جدید برگزار می‌شود