خبر فوری
More about this topic

سیاست اسپانیا

موضوعات داغ روز

More about this topic

"بعضی از کشورها توانسته اند برنامه ریاضت اقتصادی را با حمایت از اقشار آسیب پذیر همراه کنند، برخی دیگر از کشورها اما در این زمینه شکست خورده اند"