خبر فوری
More about this topic

نجات یافتگان

More articles

دبیرکل فدراسیون اروپایی زمین شناسی: خسارات زلزله ایتالیا قابل پیشگیری بود