خبر فوری
More about this topic

فن آوری

More articles

بریتانیا حمل دستگاههای الکترونیکی به داخل هواپیما را برای تمام پروازها از مبدا شش کشور مسلمان ممنوع کرد
محدودیتهای تازه آمریکا برای خطوط هوایی هشت کشور مسلمان
ژاپنی ها با روبات، واقعیت مجازی و دستگاه بازیافت کاغذ به «سبیت» می روند
«اف بی آی و سیا برای یافتن منبع نشت اسناد به ویکی لیکس تحقیق می کنند»