خبر فوری
More about this topic

پیام‌رسان تلگرام

More articles

  نظرسنجی ایسپا؛ محبوبیت تلگرام و شکست پیام رسانهای داخلی در ایران
مطهری: اگر فیلترینگ تلگرام حکم حکومتی است اعلام کنید، مردم حرف رهبر را می پذیرند
واکنش دولت به فیلترینگ تلگرام: ایجاد ابهام و تردید در جامعه به مصلحت نیست