خبر فوری
More about this topic

نوار غزه

More articles

بسته شدن تنها گذرگاه «کرم شالوم» در نوار غزه