خبر فوری
More about this topic

سونامی

More articles

 هشدار مقامات اندونزی: از سواحل مشرف به قله آتشفشانی دوری کنید
 اندونزی؛ بیش از هزار نفر در جریان زمین لرزه و سونامی ناپدید شده اند
زمین لرزه اندونزی؛ بحران در امداد رسانی و احتمال افزایش شمار قربانیان
زلزله و سونامی در اندونزی؛ ویرانی گسترده مناطق مسکونی از چشم یک پهباد