خبر فوری
More about this topic

اویغورها

More articles

چین و مسلمانان اویغور؛ پمپئو از مسعود اوزیل حمایت و از پکن انتقاد کرد
AFP
حذف مقالات پژوهشگران چینی از مجلات علمی به دلیل استفاده از اندام‌ زندانیان اعدام شده
چین؛ طراحی یک اپلیکیشن موبایل برای نظارت بر فعالیت روزمره مسلمانان اویغور
ورودی یک مرکز بازپروری در استان سین کیناگ چین