خبر فوری
More about this topic

جنگ در افغانستان

More articles

کشته شدن ۱۱ غیرنظامی در افغانستان؛ سازمان ملل به دولت کابل هشدار داد
تهدید دوباره ترامپ به طالبان؛ ظرف چند روز بخشی از افغاستان را نابود می کنیم
عبور اتوبوس از روی مین در غرب افغانستان دستکم ۳۵ قربانی گرفت
نظامی آمریکایی در افغانستان