خبر فوری
More about this topic

هشدار

More articles

ورهوفشتات: پارلمان اروپا می تواند مذاکرات برکسیت را با وتو متوقف کند