خبر فوری
More about this topic

کمبود آب

More articles

بحران آب در کابل؛ مردم نا‌امید از دولت و طالبان به آسمان چشم دوخته‌اند
اهمیت پیوستن به پیمان پاریس برای کاهش بحران آب در ایران