خبر فوری
More about this topic

کاخ سفید

More articles

بولتون: خط قرمز ما برای راه حل سوریه حضور نیروهای ایرانی است
 آمریکا در اعتراض به بازداشت کشیش آمریکایی ترکیه را تحریم کرد
دربان سابق برج: ترامپ از خدمتکارش فرزند دارد