ویدیوها

euronews_icons_loading
نجات مردی ۶۰ ساله از دام یک چاه در چین