ویدیوها

euronews_icons_loading
راهپیمایی روز جهانی زن در مراکش

راهپیمایی روز جهانی زن در مراکش

هزاران زن با راهپیمایی در مراکش خواستار برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت علیه زنان شدند.