ویدیوها

euronews_icons_loading
گشایش میخانه زیرزمینی در لندن

گشایش میخانه زیرزمینی در لندن

میخانه موسوم به “کاهوتز” که در دهه چهل میلادی از آن بعنوان پناهگاه استفاده می شد، بازگشایی شد.