ویدیوها

euronews_icons_loading
مسابقه سر خوردن بر روی برف با وسایل گوناگون

مسابقه سر خوردن بر روی برف با وسایل گوناگون

بیش از سه هزار نفر در رومانی در مسابقه سر خوردن بر روی برف با وسایلی که به اشکال مختلف ساخته شده بود، شرکت کردند.