ویدیوها

euronews_icons_loading
چگونه می توان به آرایش مناسبی در فضا دست یافت؟

چگونه می توان به آرایش مناسبی در فضا دست یافت؟

سامانتا کریستوفرتی، فضانورد آژانس فضایی اروپا موهایش را بدستان تری ورتز، فضانورد ناسا سپرده است. کریستوفرتی در توییتری از همکار فضانوردش به عنوان استاد آرایشگری یاد کرده است.