ویدیوها

euronews_icons_loading
رژه سنت پاتریک

رژه سنت پاتریک

صدها هزار نفر برای تماشا رژه سنت پاتریک در خیابانهای دوبلین تجمع کردند.