ویدیوها

euronews_icons_loading
مون سن میشل در محاصره بالاآمدن آب دریا

مون سن میشل در محاصره بالاآمدن آب دریا

هزاران تن روز شنبه شاهد بالاآمدن آب دریا بودند که جزیره مون سن میشل، یکی از مشهورترین مناطق گردشگری فرانسه را محاصره کرده است. این سطح از بالاآمدن آب دریا طی یک قرن گذشته بی سابقه است.