ویدیوها

euronews_icons_loading
دوچرخه سوار لهستانی  رکورد جهان را شکست

دوچرخه سوار لهستانی رکورد جهان را شکست

یک دوچرخه سوار رکورد بالا رفتن از پله با دوچرخه را شکست. رکوردی که به خود او متعلق بود.

کریستیان هربا، از یکی از بلندترین ساختمانهای جهان در تایپه بالا رفت و طی دو ساعت و دوازده دقیقه از ۳۱۳۹ پله آن صعود کرد.

این شاهکار با دوربین ضبط شد و برای ثبت به گینس، کتاب رکوردهای جهانی ارسال شد.