ویدیوها

euronews_icons_loading
موج سواری نادر بر روی رودخانه در بریتانیا

موج سواری نادر بر روی رودخانه در بریتانیا

به جای امواج پرتلاطم دریا، شماری از موج سواران بریتانیایی، از موج سواری بر روی رودخانه سِورن لذت بردند.

این پدیده به طور طبیعی اتفاق می افتد. موج قدرتمند و غیر منتظره در این رودخانه هنگامی بوجود می آید که اقیانوس اطلس بر اثر جزر و مد، آب را به داخل کانال تنگ بریستول می راند.