ویدیوها

euronews_icons_loading
اشک و اندوه در فراق مسافران جان باخته ایرباس آلمانی

اشک و اندوه در فراق مسافران جان باخته ایرباس آلمانی

کارکنان شرکت هواپیمایی جرمن وینگز در دفتر مرکزی این شرکت در کلن آلمان با یک دقیقه سکوت یاد ۱۵۰ قربانی حادثه سقوط ایرباس ی ۳۲۰ در خاک فرانسه را گرامی داشتند. شش تن از خدمه این هواپیما در خدمت شرکت جرمن وینگز بودند. همزمان، مراسم مشابهی نیز در فرودگاه ال پرات بارسلون در اسپانیا برگزار شد.