ویدیوها

euronews_icons_loading
کیروبو؛ ربات دوست و همراه

کیروبو؛ ربات دوست و همراه

کیروبو، رباتی است که اخیرا از ایستگاه فضای بین المللی بازگشته است. روز جمعه به این ربات دو رکورد جهانی گینس اهدا شد. اولین رکورد بخاطر اینکه اولین رباتی است که مکالمه ای از فضا داشته و دومی بخاطر سفرش به بالاترین ارتفاعی است که تاکنون رباتی توانسته صعود کند.