ویدیوها

euronews_icons_loading
صدها خانه در روسیه سوخت

صدها خانه در روسیه سوخت

مقامات فوریت های امدادی روسیه به نبرد حریق در منطقه ای در سیبری رفته اند. این آتش سوزی سبب نابودی صدها خانه شده است.