ویدیوها

euronews_icons_loading
شادی جوانان اوکراینی در دوشنبه خیس

شادی جوانان اوکراینی در دوشنبه خیس

صدها تن از نوجوانان اوکراینی در خیابان های شهر لووف گردهم آمدند تا در آب بازی جشن «دوشنبه خیس» شرکت کنند. این جشن ریشه در سنت جشن عید پاک نزد کاتولیک ها و ارتدوکس ها دارد.