ویدیوها

euronews_icons_loading
زخمی شدن یک روزنامه نگار روس در اثر انفجار بمب

زخمی شدن یک روزنامه نگار روس در اثر انفجار بمب

آندره ای لونیوف، روزنامه نگاری که برای رسانه های دولتی روسیه کار می کند در نزدیکی ماریوپل بدلیل انفجار بمب به شدت زخمی شد. ماریوپل در شرق اوکراین کانون اصلی بحران چند ماه اخیر میان جدایی طلبان هوادار روسیه و دولت اوکراین بود.