ویدیوها

euronews_icons_loading
کهنه سربازهای آمریکایی در ویتنام

کهنه سربازهای آمریکایی در ویتنام

در چهلمین سالگرد پایان جنگ ویتنام، تعدادی از کهنه سربازان آمریکایی از مرزی که زمانی ویتنام را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کرد، دیدار کردند.