ویدیوها

euronews_icons_loading
صدمین سالگرد نبرد گالیپولی

صدمین سالگرد نبرد گالیپولی

پرنس چارلز، شاهزاده ولز، و رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در مراسم صدمین سالگرد نبرد گالیپولی یا چاناق قلعه شرکت کردند.