ویدیوها

euronews_icons_loading
رژه همجنسگرایان در توکیو

رژه همجنسگرایان در توکیو

هزاران نفر همانند هر سال در رژه همجنسگرایان در توکیو شرکت کردند. یکی از مناطق این شهر اخیرا قانونی را در به رسمیت شناختن زندگی مشترک زوجهای همجنس به تصویب رساند.