ویدیوها

euronews_icons_loading
دیدار شبانه یک کوالا از بیمارستانی در استرالیا

دیدار شبانه یک کوالا از بیمارستانی در استرالیا

فیلمی که دوربین های امنیتی بیمارستانی در استرالیا از یک کوالای سرگردان در بخش اورژانس گرفتند، روی اینترنت بینندگان زیادی داشت. دوربین های مداربسته نشان دادند که حدود ساعت سه و نیم شب، با بازشدن در ورودی اتوماتیک بخش اورژانس، کوالا وارد ساختمان شد.

ظاهراً کارکنان بیمارستان محلی هامیلتون در ویکتوریا از دیدار غیر منتظره این میهمان شبانه خبردار شدند اما تصمیم گرفتند او را به حال خود رها کنند.