ویدیوها

euronews_icons_loading
درگیری های خشونت آمیز در بروندی

درگیری های خشونت آمیز در بروندی

پلیس در حومه پایتخت بروندی پس از اینکه تظاهرکنندگان معترض به تمدید سه ساله ریاست جمهوری به آنان سنگ پرت کردند، از تیراندازی و گاز اشک آور استفاده کرد. ماموران پلیس همچنین در جریان درگیری های ناحیه بوتارره به روی صدها تظاهرکننده، آتش گشودند.