ویدیوها

euronews_icons_loading
فوران یک آتشفشان در نیکاراگوئه شکار دوربین فیلمبرداری شد.

فوران یک آتشفشان در نیکاراگوئه شکار دوربین فیلمبرداری شد.

این ویدیوی غیرحرفه ای که توسط گردشگران برداشته شده، آتشفشان تلیکا را نشان می دهد. این افراد در زمان انفجار مواد مذاب، در نزدیکی کوه بوده اند.