ویدیوها

euronews_icons_loading
ادامه تظاهرات خشونت آمیز در بوروندی

ادامه تظاهرات خشونت آمیز در بوروندی

تنها چند روز بعد از شکست کودتا در بروندی، گروههای کوچکی از معترضان روز دوشنبه علیه رئیس جمهوری راهپیمایی کردند. اعتراض آنها علیه تصمیم رئیس جمهوری کنونی است که قصد دارد برای بار سوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.