ویدیوها

euronews_icons_loading
پلیس مانع گردهمایی بدون مجوز همجنسگرایان در مرکز مسکو

پلیس مانع گردهمایی بدون مجوز همجنسگرایان در مرکز مسکو

پلیس مانع گردهمایی بدون مجوز همجنسگرایان در مرکز مسکو شد و دست کم ۲۰ نفر از جمله تعدادی از فعالان ضد همجنسگرایان را دستگیر کرد.