ویدیوها

euronews_icons_loading
تقلید صدای گوزن اروپایی

تقلید صدای گوزن اروپایی

بلاروس میزبان هفدهمین مسابقات قهرمانی صدای گوزن اروپایی است. شرکت کنندگان باید صدایی را که گوزنها در زمان جفت گیری از خود در می آورند، تقلید کنند.