ویدیوها

euronews_icons_loading
یادبود تیان آن من

یادبود تیان آن من

دهها هزار نفر در هنگ کنگ شب را بیدار ماندند تا در سالگرد واقعه میدان تیان آن من در چین یاد آن روز را گرامی بدارند. بیست و شش سال پیش در روز چهارم ژوئن 1989، در تظاهراتی که در میدان تیان آن من پکن در طرفداری از برقراری یک نظام دموکراتیک در این کشور برگزار شد، صدها نفر جان خود را از دست دادند.