ویدیوها

euronews_icons_loading
فعالان تبتی به برگزاری بازیهای المپیک زمستانی  ۲۰۲۲ در پکن اعتراض دارند

فعالان تبتی به برگزاری بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۲۲ در پکن اعتراض دارند

یک گروه کوچک از تظاهرکنندگان تبتی هنگام ارائه پیشنهاد پکن برای پذیرش بازیهای المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ در لوزان سوییس با نمایشی اعتراض خود را نشان دادند.