ویدیوها

euronews_icons_loading
بحران یونان و صف بازنشستگان

بحران یونان و صف بازنشستگان

بازنشستگان یونانی در اول ژوئیه در برابر بانک ها صف کشیدند. در این روز بانک ها بطور اختصاصی بخاطر آنها باز شد. بسیاری از آنان کارت های اعتباری و بانکی ندارند و عادت دارند تا با مراجعه مستقیم به بانک پول نقد برداشت کنند