ویدیوها

پذیرایی از ساکنان باغ وحش با یخ و میوه های سرد

پذیرایی از ساکنان باغ وحش با یخ و میوه های سرد

<p>در روزهایی که موج گرما اروپا را فراگرفته است، در باغ وحشهای رم و مادرید، با تکه های یخ و میوه های سرد حیوانات را خنک می کنند تا از گرمای فوق العاده هوا در عذاب نباشند.</p>