ویدیوها

euronews_icons_loading
زندگی کودکان غزه در میان خرابه های باقی مانده از جنگ

زندگی کودکان غزه در میان خرابه های باقی مانده از جنگ

کودکان غزه هنوز از پیامدهای جنگ مسلحانه در رنجند. آنها یک سال پیش به مدت 51 روز در زیر آتش سلاح های مرگبار زندگی کردند و امروز با روند کند بازسازی شهر محصورشان غزه، هنوز نتوانسته اند مزه زندگی شیرین کودکانه را بچشند.