ویدیوها

euronews_icons_loading
جشن باکویی ها برای پایان بازی های اروپایی

جشن باکویی ها برای پایان بازی های اروپایی

روز یکشنبه هزاران نفر در باکو در خیابانها حضور پیدا کردند تا نخستین برگزاری مسابقات اروپایی را جشن بگیرند. این مسابقات در ماه ژوئن در جمهوری آذربایجان برگزار شد.