ویدیوها

euronews_icons_loading
بزرگترین پارتی ساحلی در اروپا

بزرگترین پارتی ساحلی در اروپا

یکی از بزرگترین پارتی های ساحلی جهان امسال در «فیگیریا دا فوش» در پرتغال برگزار شد. بیش از ۷۵ هزار نفر طی دو روز و در هوایی آفتابی و با موسیقی و دی جی های بنام به جشن و پایکوپی پرداختند.