ویدیوها

euronews_icons_loading
دوستداران جشنواره گل در کره جنوبی

دوستداران جشنواره گل در کره جنوبی

صدها هزار نفر از ساکنان کره جنوبی تابستان امسال با گل و آب روزهای خوشی را سر کردند. آنان در جشنوارۀ گل که امسال در بوریونگ واقع در ۱۹۰ کیلومتری جنوب غرب سئول، پایتخت، برگزار شد در گودها و سرسره های گلی سر خوردند و کشتی گرفتند. در جشنوارۀ سال گذشته که از ۱۷ تا ۲۶ ژوئیه برگزار شد بیش از ۳.۲ میلیون نفر شرکت کرده بودند.