ویدیوها

euronews_icons_loading
وقتی ژرار دپاردیو کشاورزی یاد می گیرد

وقتی ژرار دپاردیو کشاورزی یاد می گیرد

رئیس جمهوری روسیه سفید، الکساندر لوکاشنکو به بازیگر فرانسوی ژرار دپاردیو طرز استفاده از داس و عملیات دیگر کشاورزی را آموزش می دهد.