ویدیوها

euronews_icons_loading
مرکز پذیرش مهاجران در آلمان

مرکز پذیرش مهاجران در آلمان

شهر پاساو در ایالت بایرن آلمان و در نزدیکی مرز اتریش اقدام به ایجاد مرکز پذیرش مهاجران کرده است. تعداد مراجعه روزانه مهاجران غیرقانونی به این دفتر از یکصد نفر در ابتدای سال جاری به پانصد نفر در ماه ژوییه افزایش یافته است.