ویدیوها

euronews_icons_loading
بچه شیرهای نادر به رنگ سفید در کریمه

بچه شیرهای نادر به رنگ سفید در کریمه

چهار بچه شیر برای اولین بار روز چهارشنبه در یک پارک سیاحتی در شبه جزیره کریمه، ملحق شده به روسیه، به عموم مردم نشان داده شدند. به گفته مدیر این پارک تنها کمی بیش از یکصد عدد از این گونه از شیرها در کل جهان زندگی می کنند.